Circulair bouwen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt hard om de circulaire economie vorm te geven. Vanuit een overkoepelend programma wordt gewerkt aan circulariteit binnen meerdere sectoren (transitie agenda’s).

De circulair bouw is één van deze transitie agenda’s.

Build to Impact draagt bij vanuit een rol als transitie-regisseur circulair bouwen.

 

Het realiseren van circulair bouwen betekent dat abstracte (inter)nationale klimaatdoelen vertaald moeten worden naar de praktijk; naar opgaven binnen de stad, naar kennis en kunde in projecten.

 

Via diverse (pilot) projecten worden ervaringen opgedaan met circulair ontwerpen, gebruiken van tweede-leven materialen, lokaal vraag en antwoord, materialen hubs, materialen paspoorten, circulair financieren, verduurzaming van de (beton)keten, circulaire inkopen en aanbesteden, demontage en sloop met hoogwaardige hergebruik, etc.

 

Met de projecten wordt zichtbaar wat kan. Welke leerpunten verdiept moeten worden. Welke organisatieveranderingen nodig zijn.

 

Een mooie uitdaging om samen nieuwe samenwerkingsvormen en standaarden van de sector te bouwen.