Bewust omgaan met grondstoffen in de bouw

In de bouw zijn grondstoffen nodig. Veel grondstoffen. Zowel in Nederland als mondiaal is de bouwsector één van de grootste verbruikers van grondstoffen. Met beton als koploper. Beton is, na water, het meest gebruikte product in de wereld. Beton is verantwoordelijk voor 8-10% van de mondiale CO2 uitstoot.

Wij steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Nederlands heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te zijn.

De grondstoffentransitie richt zich op efficiënter en duurzamer omgaan met grondstoffen, materialen en (bouw)producten. Dit is onderdeel van de transitie naar een circulaire economie.

We dragen bij aan de circulaire bouwtransitie door binnen organisaties en projecten te werken aan verandervraagstukken en het toepassen van duurzame grondstoffen. We hebben speciale aandacht voor implementeren van duurzame betonoplossingen, vanwege de geweldige wereldwijde impact die dit kan hebben.

Met dit werk dragen wij bij aan deze grondstoffentransitie en een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Selectie van projecten

Circulair bouwen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt hard om de circulaire economie vorm te geven. Vanuit een overkoepelend programma wordt gewerkt aan circulariteit binnen meerdere sectoren (transitie agenda’s).

Lees meer »