Wij werken aan duurzame thuisvesting

Het is heerlijk om in de gebouwde omgeving te werken. Iets tastbaar maken. Een gebouw, weg of brug die toekomstbestendig is. Techniek maakt het mogelijk, maar een huis is nog geen thuis.

Wij steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Techniek is een middel, niet het doel. Wij geloven dat binnen de bouw meer waarde gecreëerd kan worden door samen te werken op basis van vertrouwen en persoonlijke talenten. Door aandacht te hebben voor het individu, de samenwerking in teams en interactie met de omgeving.  Niet alleen werken met het hoofd, ook met het hart. We staan stil bij de zachte kant van verandering, de sociaal-culturele processen.

 

In onze projecten dragen wij bij aan sociale veranderingen door te werken aan projecten met sociale impact. Hiertoe gebruiken we participatieve methodes zoals value engineering, serious gaming, strategisch omgevingsmanagement en community action planning.

 

Met ons werken dragen we bij aan deze sociale transitie en een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Selectie van projecten