Nederlandse bouwsector verrijkt met mondiale innovaties in thuisvesting

In een tijd waarin mondiale uitdagingen steeds prominenter worden en de behoefte aan duurzame oplossingen voor thuisvesting wereldwijd groeit, is het vinden van effectieve manieren om kennis en ervaring uit te wisselen van cruciaal belang. Wij staan voor een innovatieve duurzame thuisvesting op de Nederlandse markt, met ook een diepgaande impact in internationale hulpgebieden. 

 

Voordelen voor de Nederlandse Bouwsector;

  • Kennisverrijking en Innovatie: Door de integratie van internationale ervaringen, kan de Nederlandse bouwsector profiteren van een bredere kennisbasis en innovatieve benaderingen die de sector kunnen stimuleren om te groeien en te evolueren. 
  • Duurzame Praktijken: BuildToImpact's ervaring in het werken in hulpgebieden waar duurzame thuisvesting cruciaal is, kan de Nederlandse sector helpen bij het implementeren van duurzame bouwpraktijken en -normen die zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief zijn. Goed voorbeeld is de inzet van geopolymeerbeton - beton zonder cement - met lokale grondstoffen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Door betrokken te raken bij internationale hulpgebieden, kan de Nederlandse bouwsector haar MVO-activiteiten uitbreiden en een positieve maatschappelijke impact realiseren, wat niet alleen goodwill genereert, maar ook zakelijke kansen kan bieden.
  • Netwerkuitbreiding: Door de samenwerking met BuildToImpact kunnen bedrijven in de Nederlandse bouwsector hun netwerk uitbreiden naar internationale markten, wat nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingsverbanden kan opleveren.

Projectmanagement en consultancy opdrachten

Met wie werken wij?

Onze klanten zijn lokale overheden, aannemers en NGO’s.
We werken met een breed netwerk van experts. 

Waar werken wij?

Wij werken in Nederland en daar buiten.
Wij hebben voornamelijk ervaring in Europa, Afrika en Azïe.

Hoe werken wij?

Onze dienstverlening stemmen we af op de betrokken stakeholders , participatie wens en kennisniveau

Circulair bouwen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt hard om de circulaire economie vorm te geven. Vanuit een overkoepelend programma wordt gewerkt aan circulariteit binnen meerdere sectoren (transitie agenda’s).

Lees meer »

Het team

Vera Kreuwel

Alexander van Leersum

Nida Siddiqui

Samenwerkingspartners

Concreet realiseert civiel technische projecten in de openbare ruimte, ten bate van alle betrokkenen. Het is ons moederbedrijf en daarmee een stabiele factor in ons werk.

Technologies for low carbon concrete. En onze leverancier in duurzaam beton voor de projecten in de EU.

Technologies for low carbon concrete. En onze leverancier in duurzaam beton voor de projecten in de EU.

Sociale innovatie voor een
regeneratieve leefomgeving